<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://radiorynmuzykaklasyczna.000webhostapp.com"> RADIO RYN MUZYKA KLASYCZNA </a> - Klasycyzm okres w rozwoju muzyki pomiędzy barokiem a romantyzmem. Styl klasycystyczny w muzyce pojawił się w drugiej połowie XVIII wieku. Przyjmuje się, że trwał od roku 1750 – śmierci Johanna Sebastiana Bacha.</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>